2 years ago

Strømpriser Må Ses I Forhold Til Helhetsbildet

Den inneholder stort sett alt kraftbransjen ønsket seg: hovedsaken er høyere strømpriser og mer krafteksport slik regjeringen har lagt opp til gjennom flere og private utlandskabler.

Make your blog famous

create a blog